Muhabbet OSGB

Tel : +(90) 312 466 444 1 - E-Mail : info@muhabbetosgb.com

MEVZUAT

 • Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.02.13)
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (25.01.13)
 • İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2013 tarihli ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği(05.02.2013 Tarihli ve 28550 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)
 • İSG hizmetleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.01.13)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ (31.05.09)
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (09.03.10)
 • Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik (06.04.11)
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ (11.03.12)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 • Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

  +(90) 312 444 44 44 - info@muhabbetosgb.com