Muhabbet OSGB

Tel : +(90) 312 466 444 1 - E-Mail : info@muhabbetosgb.com

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2013 tarihli ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 
İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
(10.02.2013 tarihli ve 28555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 4/12/2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
MADDE 2 – MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

+(90) 312 466 444 1 - info@muhabbetosgb.com