Muhabbet OSGB

Tel : +(90) 312 466 444 1 - E-Mail : info@muhabbetosgb.com

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

 
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 
Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 
Eğitim Planı hazırlamak
 
İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 
Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 
Risk Değerlendirmesi yapmak
 
Acil Durum Planı hazırlamak
 
Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 
İç Yönetmelik hazırlamak
 
İş İzni Prosedürü hazırlamak
 
Çalışma talimatları hazırlamak
 
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 
Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 
Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 
Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 
Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 
İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

+(90) 312 466 444 1 - info@muhabbetosgb.com