layer sublayer

İŞYERİ
HEKİMLİĞİ

En az elli işçi çalıştıran işverenler, SSK'ca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı...

Detay İçin Tıklayın
layer sublayer

ORTAK SAĞLIK
GÜVENLİK BİRİMLERİ

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ - İŞYERİ HEKİMLİĞİ - OSGB-ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ

Detay İçin Tıklayın
layer sublayer

İŞYERİ PERİYODİK
KONTROLLERİ

İşverenin yükümlülüğünde olan işyeri güvenliğinin yeterince sağlanmış olması risklerin önlendiği anlamına gelmez.

Detay İçin Tıklayın

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARININ BELİRLENMESİ

Hesaplama İçin Tıklayınız

İŞYERİ HEKİMİ SÜRE HESAPLAMASI

Hesaplama İçin Tıklayınız

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SÜRE HESAPLAMASI

Hesaplama İçin Tıklayınız

MUHABBET ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

       ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ NEDİR?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimidir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi  (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB” tanımı “Osgb; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.   

   YASAL ZORUNLULUKLAR   

 AY  İşverenin Yükümlülükleri: 
26.06.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre;

* 1 kişinin dahi çalıştığı işyerlerinde İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.

* Bu hizmet bireysel anlaşmalar ile yapılabildiği gibi kurumlar tarafından OSGB’lerden hizmet alımı ile de yapılabilmektedir.

* Çalışacak iş yeri hekimi ve İSG uzmanı sayısı kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenerek uygun sayıda hekim ve uzman görevlendirilmektedir.

* İşveren belirli periyotlarla çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür.

* İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.

* İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.

OSGB AVANTAJLARI NELERDİR?  

   * İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğundadır.

* Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır

 
 İŞ YERİ HEKİMİ

İş Kanunu 81. Madde, iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 4. Maddesi, iş yeri sağlık güvenlik birimleri ile işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin 5. Maddesine istinaden işyerlerinde çalıştırılacak işyeri hekimliği hizmeti ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesini alan merkezimizden verilebilmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İşletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. MUHABBET ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ tarafından işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda A, B ve C grubu İş Güvenliği Uzmanı istihdamı gerçekleştirilmektedir.     

HİZMETLERİMİZ

MUHABBET (OSGB) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak verdiğimiz Hizmetler

  • Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) istihdamı
  • Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmet Verilmesi
  • Risk Analizlerinin Yapılması
  • Çalışanlara Oryantasyon, Çevre, İSG Bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
Tüm hizmetlerimiz için tıklayın