Muhabbet OSGB

Tel : +(90) 312 466 444 1 - E-Mail : info@muhabbetosgb.com

SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI

İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,

 
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
 
(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 )
 
• Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

+(90) 312 466 444 1 - info@muhabbetosgb.com