Muhabbet OSGB

Tel : +(90) 312 466 444 1 - E-Mail : info@muhabbetosgb.com

RÄ°SK DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Risk DeÄŸerlendirmesi YönetmeliÄŸi Madde 5

 
Ä°ÅŸveren; çalışma ortamının ve çalışanların saÄŸlık ve güvenliÄŸini saÄŸlama, sürdürme ve geliÅŸtirme amacı ile iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi yönünden risk deÄŸerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 
Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Risk DeÄŸerlendirmesi YönetmeliÄŸi Madde 12
 
(1) Yapılmış olan risk deÄŸerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iÅŸyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
 
(2) AÅŸağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iÅŸyerinin tamamını veya bir bölümünüetkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk deÄŸerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
 
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlardadeğişiklikler meydana gelmesi.
 
c) Üretim yönteminde deÄŸiÅŸiklikler olması.
 
ç) Ä°ÅŸ kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 
d) Çalışma ortamına ait sınır deÄŸerlere iliÅŸkin bir mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸi olması.
 
e) Çalışma ortamı ölçümü ve saÄŸlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 
f) Ä°ÅŸyeri dışından kaynaklanan ve iÅŸyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

+(90) 312 466 444 1 - info@muhabbetosgb.com