Muhabbet OSGB

Tel : +(90) 312 466 444 1 - E-Mail : info@muhabbetosgb.com

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTİHDAMI

Ä°ÅŸletmenizin bulunduÄŸu risk grubuna ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek uzmanlık alanlarına sahip, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanları (A,B,C Sınıfı) istihdam etmekteyiz.

Uzmanlarımız iÅŸletmenizde, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmakta ve iÅŸletmenizin bu doÄŸrultuda ihtiyaç duyduÄŸu her türlü görevi yerine getirmektedir.
 
Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Uzmanları Çalışma Süreleri
 
(1) Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aÅŸağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
(Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve EÄŸitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)
 
a) 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iÅŸyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
 
b) DiÄŸer iÅŸyerlerinden:
 
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iÅŸyerlerinde her 1000 çalışan için tam günçalışacak en az bir iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olmasıdurumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan iÅŸyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iÅŸyerlerinde her 500 çalışan için tam günçalışacak en az bir iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olmasıdurumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
(5) Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanları sözleÅŸmede belirtilen süre kadar iÅŸyerinde hizmet sunar. Birden fazla iÅŸyeri ile kısmi süreli iÅŸ sözleÅŸmesi yapıldığı takdirde bu iÅŸyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düÅŸülür.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

+(90) 312 466 444 1 - info@muhabbetosgb.com